Mẫu Lịch Tết 2019

Mẫu Lịch Tết 2019

Mẫu Lịch 2019

Mẫu Lịch Tết 2019

(028) 2233 4353

Bảng giá in Lịch Lò xo 7 tờ

Bảng giá Lịch Lò Xo 7 Tờ 2019

Chọn mẫu theo catalogue lịch tết 2019
– In quảng cáo thông tin doanh nghiệp (logo, tên cty, địa chỉ, email, fax…)

*Quý khách chọn giá in 1 bộ lịch theo từng số lượng sau:

In kéo lụa: in 1 màu 1 nội dung xuyên suốt 7 tờ
– Số lượng 100-250 cuốn –> giá: 30.000đ/1 bộ
– Số lượng 300-500 cuốn –> giá: 29.000đ/1 bộ

In offset 4 màu: 01 nội dung dùng xuyên suốt 7 tờ

  • – Số lượng >500 cuốn –> giá : 31.000đ/1 bộ
  • – Số lượng >1.000 cuốn –> giá: 30.000đ/1 bộ
  • – Số lượng >1.500 cuốn –> giá: 29.000đ/1 bộ
  • – Số lượng >2.000 cuốn –> giá: 28.000đ/1 bộ

In offset 4 màu: 7 nội dung dùng cho 7 tờ

  • – Số lượng >1.000 cuốn –> giá: 33.500đ/1 bộ
  • – Số lượng >1.500 cuốn –> giá: 32.000đ/1 bộ
  • – Số lượng >2.000 cuốn –> giá 30.500đ/1 bộ

Bài Viết Liên Quan

Bảng giá Lịch Lò Xo Giữa 2019

Bảng giá In Lịch Độc Quyền 2019

Bảng giá In Lịch Tết 2019

Bảng giá In Lịch Để Bàn 2019

Bảng giá Bìa Lịch Gắn Bloc

TOP